سردار نقدی بسیج راه غلبه بر رکود تورمی را پیدا کرده است در بحث نقدینگی هیچ تحمیلی بر دولت نداشته ایم

مطلب درخواستی تغییر یافته است. لطفا از مطالب دیگر دیدن فرماییدسردار نقدی بسیج راه غلبه بر رکود تورمی را پیدا کرده است در بحث نقدینگی هیچ تحمیلی بر دولت نداشته ایم

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea