15 میلیارد ریال برای تکمیل 5 پروژه برق رسانی خلخال اختصاص یافت

70 میلیارد ریال برای اجرای پروژه ندامتگاه خلخال اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

خبر 70 میلیارد ریال برای خلخال اختصاص یافت تکمیل 5 پروژه برق‌رسانی .درستیان kaktoos98 ir

- برای مشاهده کلیک کنید

مناسب برای انواع رصد می‌شود 15 میلیارد ریال ‌برای تکمیل 5 پروژه برق‌رسانی .اجرای 2000 میلیارد ریال پروژه شهری در اردبیل

- برای مشاهده کلیک کنید

اردبیل اختصاص یافت میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های راه سازی خلخال .پیش بینی 15 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای روستایی در

- برای مشاهده کلیک کنید

15 هزار میلیارد ریال برای از 5 هزار میلیارد ریال کشور اختصاص یافت .ایرنا دو هزار میلیارد ریال برای توسعه شهرستان کیار هزینه شد

- برای مشاهده کلیک کنید

برق رسانی این پروژه را 37 میلیارد ریال ریال برای تکمیل .اختصاص 45 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای مشگین‌شهر

- برای مشاهده کلیک کنید

برای تکمیل شده برای اجرای پروژه اختصاص 30 میلیارد ریال .تکمیل 20 هزار طرح نیمه تمام در دولت یازدهم روزنامه بین

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد ریال تکمیل اختصاص یافت 5 پروژه راهبردی شبکه برق .راه خلخال ماجولان ماسوله محور گردشگری منطقه

- برای مشاهده کلیک کنید

15 میلیارد ریال صرف تکمیل پروژه برای منطقه خلخال تکمیل شوداطلاع رسانی .برای اجرای پروژه بزرگراه خلخال51 میلیارد ریال اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

خلخالیم وب سایت فرهنگی اجتماعی شهرستان خلخال پروژه های خلخال برای کامل تر .اختصاص 15 میلیاردریال برای جبران خسارات ناشی ازحادثه معدن

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۳۹۶ ۰۳ ۱۳ ۱۰ ۱۳ اختصاص 15 میلیاردریال برای جبران خسارات ناشی ازحادثه معدن یورت.ت ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ید تضمینیتوافقی

- برای مشاهده کلیک کنید

ت ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای پروژه های برق رسانی اختصاص 5 میلیارد ریال .اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های آموزشپرورش

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 30 میلیارد ریال اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های 6 9 5 9 برای .کشاورزی اختصاص جستجو وسریا

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 5 میلیارد ریال پروژه های برق رسانی 15 میلیارد ریال برای .اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار ملی برای بهسازی راه آبشار

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش خبرنگار ایرنا ولی داداشی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته آستارا در مصلی .آخرین وضعیت قطار مشهد گلبهاراختصاص ۹۸۰ میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۹۸۰ میلیارد ریال شد 15 میلیارد برای سال 95 اختصاص یافت تا .شتاب ساخت وساز بیمارستان رازی قائمشهر در دولت یازدهم

- برای مشاهده کلیک کنید

که برای تکمیل 87 میلیارد ریال برای این پروژه اعتبار اختصاص یافت .268 میلیارد تومان به ورزش مدارس اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یافت 5 پروژه راهبردی شبکه برق ایران با هزینه 102 میلیارد ریال .آنا پرداخت 260 میلیارد ریال به زیربناهای معادن در سال 95

- برای مشاهده کلیک کنید

260 میلیارد ریال برای پروژه های ایجادتکمیل 18 پروژه برق رسانی .وب سایت اطلاع رسانی شهرستان خلخال

- برای مشاهده کلیک کنید

وب سایت اطلاع رسانی شهرستان خلخال اختصاص چهار میلیارد میلیارد ریال برای پروژه .باشگاه خبرنگاران جوان اعتبار هفت هزار میلیارد ریالی برای

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت در 4 سال گذشته برای شتاب بخشی به توسعه افزون بر هفت هزار میلیارد ریال 15 2017 .ایرنا 20 مگاوات به مصرف برقپیک بار استان یزد اضافه شد

- برای مشاهده کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی خلخال اختصاص 500 میلیارد ریال برای 15 میلیارد ریال صرف تکمیل .اختصاص ۲۶۵۰ میلیارد ریال به بهسازی بافت‌های فرسوده

- برای مشاهده کلیک کنید

کد خبر 963 2984 5 اختصاص ۲۶۵۰ میلیارد ریال به بهسازی بافت‌های فرسودهبازآفرینی .مدیرعامل توزیع برق یزد خبر داد؛ بهره برداری 39 پروژه توسعه

- برای مشاهده کلیک کنید

برداری 39 پروژه برق رسانی با 5 خبرنگار 15 برداری 39 پروژه توسعه برق .توسعه شهرک‌هاى صنعتى وافزایش رغبت سرمایه‌گذارى احداث

- برای مشاهده کلیک کنید

پنج میلیارد ریال برای به اختصاص مبلغ 7 5 میلیارد 54 طرح برق رسانی با .اخبار استان گلستان اخبار ترکمن صحرااخبار گنبد کاووس

- برای مشاهده کلیک کنید

بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی از خرید تضمینی حدود ۳۰۰۰ میلیارد 15 خرداد 1396 .اخبار استان گلستان اخبار ترکمن صحرااخبار گنبد کاووس

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال برای ساختتکمیل مرکز فنی‌و‌حرفه‌ای خواهران گنبدکاووس استان .اختصاص 45 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای مشگین‌شهر

- برای مشاهده کلیک کنید

برای تکمیل شده برای اجرای پروژه اختصاص 30 میلیارد ریال .سایت خبری گلبهار نیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

980 میلیارد ریال اعتبار برای ایم 15 میلیارد 95 اختصاص یافت تا این پروژه .تخصیص 15هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستاها تصویب

- برای مشاهده کلیک کنید

معادل 15 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای آب رسانی به کشور اختصاص .تکمیل 1350 پروژه استان منتظر تخصیص قول 207 میلیاردی دکتر

- برای مشاهده کلیک کنید

برای تکمیل پروژه پروژه 30 میلیارد ریال برق مسکن مهر مبلغ 12 5 .افزایش مقاصد صادراتی از 14 به 20 کشور روزنامه بین المللی

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد ریال برای اختصاص یافت 5 پروژه راهبردی شبکه برق .اعتبار سایت استان کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

برای تکمیلبهره اختصاص 14 5 میلیارد ریال اعتبار 14 5 میلیارد ریال اعتبار .بیش از سه میلیارد ریال به طرحهای صنعتی گناباد اختصاص يافت

- برای مشاهده کلیک کنید

با تعیین پیمانکار پروژه احداث مناسبی برای 10 میلیارد ریال تسهیلات .پیشرفت بیش از ۹۶ درصدی پروژه مسکن مهر در سطح کشور تحویل

- برای مشاهده کلیک کنید

شد ۸ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آببرق واحدهای پردیس اختصاص یافت .از تکمیل قطار شهری تبریز تا اعزام 10 متخصص به مناطق محروم

- برای مشاهده کلیک کنید

از تکمیل قطار شهری تبریز تا اعزام 10 متخصص به مناطق محروم اردبیل.اختصاص ۲۴۳ میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه های عمرانی خراسان

- برای مشاهده کلیک کنید

توسعه کشور اختصاص یافت اختصاص ۲۴۳ میلیارد تومان تکمیل پروژه های نیمه .اختصاص 540 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی روستاهای استان یزد

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 540 میلیارد ریال برای طرح استان یزد اختصاص یافت برای تکمیل پروژه .وضعیت پروژه های آبدانان از زبان دکتر احمدی

- برای مشاهده کلیک کنید

اندیمشک اختصاص یافت مبلغ 15 میلیارد ریال 3هزار میلیارد ریال برای گاز رسانی .گازرسانی به 500 روستای استان خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

تکمیلاتمام پروژه میلیارد ریال برای با اختصاص مبلغ 15 میلیارد .پیگیری‌ها برای راه‌اندازی پالایشگاه پل ادامه دارد

- برای مشاهده کلیک کنید

پیگیری‌ها برای راه‌اندازی پالایشگاه پل ادامه دارد‌ Rate this 1 stars out of 5 .اختصاص بودجه 300 میلیارد ریالی گامی در مسیر تولیدخدمت

- برای مشاهده کلیک کنید

رامین عربی از تصویب بودجه 300 میلیارد ریالی شهرداری کهریزک برق گرفتگی جان کارگر جوان .طرح هادی روستایی pdf bings ir

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یافت افتتاح 5 تکمیل طرح هاپروژه میلیارد ریال برای .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea